CS EN

Reprefotbal.cz

Oficiální e-shop české fotbalové reprezentace

Lev

Informace o zpracovávání osobních údajů

 1. Společnost Footballmania, a.s., se sídlem Máchova 431/21, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 255 96 543, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17349, zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení;
  • emailovou adresu;
  • telefonní číslo;
 2. Emailovou adresu, jméno a příjmení je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, takové zpracování je možné na základě vašeho souhlasu a je umožněno čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Footballmania, a.s. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

  Emailová adresa bude v případě vyjádření vašeho souhlasu zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let.

  Jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran, pokud mezi vámi a Footballmania, a.s. dojde k uzavření takové smlouvy. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

  Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

  - čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

  - čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti Footballmania, a.s. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností Footballmania, a.s. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Footballmania, a.s., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • poskytovatel informačního systému, společnost FSG Svoboda Šteinfeld s.r.o., se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.
  • poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost C10 Group s.r.o. se sídlem Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 120 00, IČ 25609319.

  Společnost Footballmania, a.s. může Vaše osobní údaje v anonymizované podobě poskytovat společnostem provozujícím reklamní a marketingové systémy.

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po společnosti informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo oprávněnými zájmy společnosti,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na společnost nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registruj se a získej všechny výhody